Židovské město v Praze

 

 Během asi tříhodinové procházky židovským městem uvidíte a navštívíte tyto objekty:

Staronová synagoga   -   nejstarší židovská modlitebna v Evropě

Maiselova synagoga   -    expozice dějin židů v Čechách a na Moravě

Španělská synagoga   -   pokračováni expozice dějin židů

Pinkasova synagoga   -   památník 80 000 obětí holocaustu

Klausová synagoga     -   židovské tradice a zvyky

 

Starý židovský hřbitov

Na hřbitově je uloženo více než 12 000 náhrobků. Jsou zde uloženy ostatky význačných osobností židovské komunity jako např. rabi Jehuda Liwa Ben Becalel zvaný Low, primas židovského města Mordechaj Maisel, renesanční učenec, matematik a astronom David Gans a celá řada dalších.

 

Poznámka:  program lze doplnit o prohlídku zajímavých míst Starého Města.

 

CENA   220 Kč/os.             Odjezd   8:00                     Návrat   17:00