Toulky Petřínem

Petřín

Na Patříně je spousta turistických atrakcí a míst lákajících svou historií, kuriozností nebo technickým provedením. V průběhu procházky uvidíte tzv. Hladovou zeď Karla IV., zbytky barokního opevnění budovaného po třicetileté válce, Růžový sad, zahradu Květnici, pověstný Nebozízek, sochu Karla Hynka Máchy atd. Zpátky na vrchol Patřína pojedete pozemní lanovou dráhou, o které de dozvíte spoustu zajímavostí, navštívíte známé Zrcadlové bludiště s dioram. obrazem „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě“ a vystoupíte po 199 schodech do kopule petřínské rozhledny postavené u příležitosti konání Jubilejní výstavy v roce 1891.

Cesta na Pražský hrad a Královská zahrada

Z vrcholu Petřína sejdete kolem Strahovského kláštera a Lorety ke hradu, kde si budete moci prohlédnout některé části podle vlastného výběru a uváženní. Po prohlídce přejdete do Královské zahrady, ve které jsou umístěny nejkrásnější stavby české renesance – Míčovna, letohrádek královny Anny a také pověstná zpívající fontána zvonaře Jaroše.

  Cena  220Kč             Odjezd 8:00           Návrat 17:00