Teplice – turistický průvodce

 

  Tato publikace byla původně určena pro lázeňské hosty, ale protože se časem ukázalo, že najde své čtenáře i v řadách pedagogů, kteří mají snahu představit v hodinách vlastivědy, dějepisu či zeměpisu svým žákům a studentům město ve kterém žijí, a shánění podrobných informací není jejich koníčkem,  nabízíme ji jako pilotní projekt služeb pedagogům a žákům  základních a středních škol. Na následujících stránkách budete mít možnost  objednat si ji elektronickou poštou nebo prostřednictvím formuláře na našich stránkách.

 

cena    -  50 Kč v kroužkové vazbě, 40 Kč sešívaná vazba

rozsah -  30 stran velikosti A5

 

 

 

  

 

 

OBSAH

 

 

Úvodní slovo 7

Vyprávění první – Šanov 8

Kamenné lázně 8

Emanatorium 9

Hadí lázně 9

Nové lázně 9

Vojenský lázeňský ústav 10

Lipový dvůr 10

Pepřenka ( Mandolína ) 11

Královský saský voj. hospitál 11

Královský pruský voj. ústav 11

Pomník židovské synagogy 12

Knihovna 12

Kaple sv. Kříže 13

Krušnohorské divadlo 14

Sousoší Kalvárie 14

Kostel sv. Bartoloměje 14

Jubilejní lázně 15

Kostel sv. Alžběty 15

Vyprávění druhé – Teplice 16

Poštovní úřad 16

Císařské lázně 16

Jubilejní památník 17

Kolonáda 17

Léčebna Beethoven 17

Ženské lázně 18

Kostel sv. Jana Křtitele 18

Kostel Povýšení sv. Kříže 18

Zámek 18

Morový sloup 19

Zahradní a plesový dům 19

Místo setkání 19

Zámecké divadlo 20

Zámecká zahrada 20

Klášterní křídlo 20

Bývalý klášterní kostel 21

Renesanční altán 21

Socha W.A.Mozarta 21

Pravřídlo 21

Žofiiny lázně 22

Kulturní dům a kolonáda 22

Vyprávění třetí – od každého trochu 23

Náměstí Edvarda Beneše 23

Radnice 23

Kašna 23

Mírové náměstí 24

Zámecké náměstí 24

Hotel princ de Ligne 24

Dům Zlatý kříž 24

Škvárovník 25

Stráž císaře Františka Josefa 25

Sadové lázně 25

 

Historická srovnávací tabulka 26

Slovník 27

Mapa města západní část 28

Mapa města východní část 29

 

 

 

 

Úvodní slovo
 
   Publikace TEPLICE  - turistický průvodce je prvním, i když rozsahem nevelkým  pokusem o ucelený pohled na architektonický a  historický  vývoj města, doplněný řadou méně známých faktů, předkládaných na formátu detailně zpracovaných  okružních  tras.  Návštěvník  města je v textu veden pomyslným průvodcem       po nejzajímavějších  místech  historického jádra a  přilehlých lázeňských  oblastech  tak, aby se za jeho pomoci mohl  sám  podrobně seznámit s architekturou a historií míst, které ho zajímají. V  dodatkové části je průvodce

doplněn  slovníčkem   méně  známých  výrazů,   srovnávací   historickou   tabulkou

a souborem map .  Všechny  uvedené trasy  jsou  koncipovány tak, aby jejich délka  odpovídala  významu a  kvalitě navštívených míst.  Věřím,  že  průvodce    se  stane  dobrým   pomocníkem  všem,  kteří  se  chtějí  seznámit s rozmanitou architekturou a bohatou historií města Teplic.

 

Vyprávění první - Šanov                                         

 

   Není náhodou, že putování Teplicemi otevřeme právě výkladem o historickém vývoji Šanova. I úplný laik si zajisté povšimne, že se tu rozkládají četné lázeňské budovy, významné architektonické dominanty města, které v našem vyprávění utvoří pomyslnou červenou nit, kolem níž se budou odvíjet příběhy zajímavých a významných postav našich i světových dějin.

Šanov byl založen podle zákupního práva roku 1326 opatem nedalekého oseckého kláštera Ludvíkem. Již v 15. století nad jednotlivými vývěry vznikaly jednoduché dřevěné přístřešky, které byly později doplněny o kóje na odkládání šatstva. Osvěžení a úlevu v bolestech hledali v šanovských pramenech zejména žebráci, městská chudina a venkované. Toto zvláštní složení pacientů vtisklo Šanovu charakter ”lázní chudých”.  V souvislosti s výstavbou nových a reprezentativnějších budov Sirných, Hadích a zvláště pak Kamenných lázní    se tento ráz lázeňské obce postupně stíral a Šanov se stal rovnocenným  partnerem nedalekým Teplicím. Když na počátku 18. století došlo k plnému docenění šanovských teplých pramenů, nechal tu vlastník teplického panství hrabě Clary-Aldringen vystavět první kamenné lázeňské budovy, určené výhradně pro bohaté měšťany a významné hosty. Následný, stále se zesilující nápor nových návštěvníků vedl roku 1759 ke zřízení zvláštní klidové zóny, ve které vznikaly nové lázeňské domy.

   Roku 1884 byla obec povýšena na město, ale této výsady užívala pouhých jedenáct let   a v roce 1895 definitivně splynula se sousedními Teplicemi v souměstí nazvané Teplice-Šanov. Tento název byl po roce 1945 změněn na pouhé Teplice.

 

   Výchozím místem, první ze tří procházek bude prostor pod schodištěm jedné z nejkrásnějších budov v Teplicích.

KAMENNÉ LÁZNĚ - novobarokní dvoupatrová budova se středovým konvexním rizalitem, vjezdovou rampou a bohatě zdobenou fasádou byla postavena v letech 1911-1912 architekty Jirschem a Arnimem, na místě starých empírových lázní. Novostavba byla po svém dokončení přejmenována na ”Lázně císařovny Alžběty”. Kdyby vám u tohoto jména poněkud unikaly historické souvislosti, pak vězte, že Alžběta Bavorská byla manželkou  rakouského císaře Františka Josefa I. a byla známější pod přezdívkou Sissi. Tato rozporuplná žena zemřela v roce 1898, poté co na ní byl spáchán atentát (anarchista  ji při cestě na parník probodl srdce šroubovákem). Po roce 1918, kdy nová Československá republika odstraňovala vše co připomínalo neblahé časy Rakouska-Uherska, byl lázním vrácen původní název ”Kamenné”,odvozený pravděpodobně od kamenného obložení staré jímky,  do které pramen vyvěral.

   Za povšimnutí stojí řada zdobných prvků umístěných v průčelí budovy, z nichž nejvíce nás bude zajímat několikrát se opakující motiv hada, který sám o sobě určuje význam  a funkci této budovy. Had totiž patřil od starověku mezi atributy léčitelství a také bůh léčitel Asklépios byl od 4. století př.n.l. vždy zobrazován s holí obtočenou hadem. Asklépios  se stal ve starověkém Řecku subjektem kultu, který doznal mimořádného rozšíření. Z jeho chrámů, zvaných Asklépiea se postupně stávala léčebná místa připomínající pozdější lázně v našem pojetí. Když v roce 293 př.n.l. řádila v Římě morová epidemie, byl na radu věštírny v Delfách  kult  i se symbolickým hadem slavnostně přenesen do Říma a zde   na ostrově Tiberu byl zřízen jeho chrám a jméno boha léčitele získalo latinskou podobu Aeskulap. Na některých kamenných reliéfech se nám dochovaly tehdejší léčebné procesy, které jsou téměř vždy spojeny s působením nadpřirozených sil hadů. Za všechny uveďme velmi známou plastiku, na které se bůh Amfiaráos naklání k mladíkovi s nemocnou paží, zatímco jinému jinochu ve spánku olizuje posvátný had jeho rameno…