Jeden den v pravěku

 

Muzeum K.A. Polánka v Žatci

Podstatnou část muzea zaujímá expozice „Pravěk středního Poohří“. Dnes je to jedna z nejucelenějších výstav o pravěku v severozápadních Čechách, která seznamuje návštěvníka s archeologickými nálezy od doby kamenné až po raný středověk.

 

Archeologický skanzen v Březně u Loun

Na vyvýšené terase, těsně přilehající k řece Ohři byl v osmdesátých letech vybudován skanzen, ve kterém můžete vidět rekonstrukce pravěkých obydlí      a nezbytných životních doplňků jako například -  dům z mladší doby kamenné, slovanskou a germánskou chatu ze 6. resp. 9. století našeho letopočtu, funkční hrnčířskou pec, zásobní jámy na skladování obilí a některé další objekty dokreslující život našich dávných předků.

 

Megalitické památky

Ukázka první monumentální architektury v dějinách umění. Uvidíte dva největší a nejkrásnější menhiry na našem území, z nichž první se nachází v Klobukách u Slaného a druhý v malé obci Drahomyšl u Žatce.

 

 

CENA   165 Kč/os.              ODJEZD   8:00                NÁVRAT   16:00