Poznáváme památky

 

Cílem a náplní tohoto projektu je seznámit žáky a studenty s vývojem  stavebních slohů od architektury románské až k stavitelství modernímu. Na pozadí nenáročné procházky Prahou se seznámí se základními pojmy, které každý jednotlivý stavební sloh utvářejí a navštíví jedinečné stavební památky minulosti i současnosti.

 

Bazilika sv. Jiří

Seznámení s románským typem církevních a světských staveb, vymezení pojmů bazilika, rotunda, kněžiště, krypta, empora, ukázka románských sloupů, oken, portálů atd.

 

Katedrála sv. Víta a Starý královský palác

Jedinečná demonstrace gotické architektury, žáci v reálu uvidí rozdíl mezi přízemní románskou architekturou a mezi gotikou , která spojuje zemi s nebesy.

Vysvětlení základních znaků tohoto slohu jako např. vertikalita, lomený oblouk, opěrný systém, a řady dalších.

 

Letohrádek královny Anny  a  Míčovna

Královská zahrada Pražského hradu uchovává skutečné perly renesanční architektury, tak kde jinde se věnovat stavebnímu slohu, který se ve svém  pojetí vrací k základům antického stavitelství.

 

Nerudova ulice a paláce Malé Strany

Ještě než opustíte Pražský hrad a vydáte se dolů na Malou Stranu, uvidíte Matyášovu bránu, o které se říká, že je první světskou barokní stavbou v Praze. Na několika měšťanských domech si ukážeme základní charakteristické rysy, kterými se barok vyznačuje.

 

Tylovo divadlo a Dům u Hybernů

Ke klasicismu a empíru nemají alespoň tepličtí školáci daleko. V tomto slohu je postavena převážná část budov v lázeňské zóně města Teplic. Proto si prohlédneme klasicistní typy budov, které nejsou v Teplicích zastoupeny.

Období historických slohů, secese a moderního umění bude zastoupeno neméně hodnotnými stavbami. Uvidíte např. novostavbu kaderály sv. Víta, Národní divadlo, Obecní dům, dům U černé Matky boží atd.     

Cena  200 Kč/os.                   Odjezd  8:00                    Návrat  17:00