Za pokladem sv. Maura

Bečov

Hrad Bečov nad Teplou byl založen pána z Oseka ve 13. století. Největší slávu zažil na přelomu 15. a 16. století, kdy patřil Pluhům z Rabštejna. V současné době tu vlastně stojí objekty dva: nahoře, vysoko na skále, je to gotický hrad, dole u městečka, barokní zámek ze 16. století. Bečov proslul v minulosti cínařstvím, nyní však bude přitahovat zástupy turistů vzácný relikviář sv. Maura, unikátní románská truhlice, zdobená zlatem a slonovinou, která se do Čech dostala s francouzskými šlechtickými emigranty na konci 18. století. Dlouhá léta zůstal tento poklad ukrytý a objeven byl až po složitých pátráních v polovině osmdesátých let 20. století. V současné době je již relikviář zcela zrestaurován a za mimořádných bezpečnostních opatření předváděn návštěvníkům zámku.

Karlovy Vary

Největší a nejvýznamnější české lázně leží na soutoku řeky Ohře a říčky Teplé. Za svůj věhlas vděčí dvanácti pramenům s vodou o teplotě od 42 do 72 stupňů Celsia, z nichž nejsilnější – Vřídlo – tryská do výše 10 – 15 metrů z hloubky asi tří kolimetrů. V průběhu tříhodinové procházky centrem města navštívíte všechny známé kolonády ( Mlýnskou, Sadovou, Tržní, Vřídelní a Zámeckou), Vřídlo s mohutným vývěrem termální vody, uslyšíte řadu zajímavostí o historii a současnosti města. Na závěr je zařazena jízda pozemní lanovkou na rozhlednu Diana, odkud se pěšky, přes Jelení skok, vrátíte do centra.

    Cena 220Kč/os.       Odjezd 7:30        Návrat 17:00

 

Zámek a hrad Bečov nad Teplou