Všeobecné podmínky

v     Objednávka: za objednávku exkurze či výletu se považuje předání vyplněné  a podepsané hospodářské smlouvy  /objednávky služeb/.

v     Služby: pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis uvedený v hospod. smlouvě odvozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb musí být písemně uvedeny ve smlouvě nebo jejím dodatku.

v     Cena a její úhrada: platbu za všechny účastníky předá pedagog v den uskutečnění výletu pověřenému průvodci.

v     Účastníci zájezdu: nabízené projekty jsou určeny pro skupiny 43 žáků a dvou pedagogů, kteří mají veškeré služby zdarma.

v     Pojistné podmínky: účastníci zájezdu jsou pojištěni u České pojišťovny úrazovým pojištěním pro cesty a pobyt.

 

rozsah pojištění                                        osobám do 14 let /včetně/             od 15 let        

 

za dobu nezbytného léčení tělesného poškození

způsobeného úrazem podle rozsahu poškození

příslušné % z pojistné částky                                       20 000 Kč                        20 000 Kč

 

za trvalé následky úrazu podle jejich druhu

a rozsahu příslušné % z pojistné částky                           200 000 Kč                      200 000 Kč

 

za smrt následkem úrazu pojistnou částku                     20 000 Kč                      100 000 Kč

 

Tyto  všeobecné  podmínky  platí  pro účastníky projektů pořádaných agenturou Ámos a vstupují v platnost a účinnost dnem 2.9.2002.

 

 

 

      Důležité informace

 

Agentura Ámos nabízí výhradně svoje vlastní exkurze a výlety, jejichž rozsah je po zralé úvaze stanoven tak aby odpovídal vzdálenosti, významu a kvalitě navštívených míst. Trasy jednotlivých cest jsou podloženy osobními zkušenostmi organizátorů  a program je časově reálný.

Termín uspořádání exkurze nebo výletu si zvolí klient a navrhne jej, nejlépe telefonicky, agentuře, která mu při následném ústním jednání předloží návrh hospodářské smlouvy a rastr pro seznam účastníků /určený ČP a.s./. Jsme si vědomi skutečnosti, že čas klientů je drahý, a proto všechny záležitosti , spojené s organizací programu domlouváme na pracovišti zákazníka s ohledem na jeho časové možnosti.