Podbořansko

Zámek Krásný Dvůr

V poměrně rovinaté krajině Podbořanska se nachází  zajímavý a turisticky atraktivní cíl – barokní zámek, rodové sídlo Černínů, položené do nádherného prostředí jednoho z nestarších anglických parků u nás.

V samotném zámku je zpřístupněno asi 18 místností a chodbová galerie. Kromě malířských děl významných evropských autorů zde naleznete sbírku porcelánu, kameniny, dobových grafik, hodin, nábytku a loveckých zbraní. Zajímavý je též cenný soubor psích portrétů.

Zámecký park

V letech 1783 – 93 byl na pravém břehu Leskovského potoka založen rozsáhlý anglický park sahající svým původem do období pozdního klasicismu     a romantismu. Park je zavlažován soustavou umělých kanálů vedených z pěti rybníků rozložených v terénu nad zámkem a je doplněn řadou zajímavých, romantických a empírových staveb.

Poznámka: program lze doplnit prohlídkou města Žatce

   

Zámek Krásný Dvůr