Památníky našeho kraje

                                                                                     

Přestanov, Chlumec a Varvažov

Tato místa ležící na úpatí Krušných hor jsou spojena událostmi, které se tu odehrály v roce 1813, kdy společný postup ruských, pruských a rakouských armád zastavil postup francouzských vojsk pod vedením císaře Napoleona. Postupně navštívíte všechna tři místa, na kterých byly v minulosti vybudovány zajímavé památníky připomínající zlomové události počátku 19. století. 

 Hrad Střekov

Upravená hradní zřícenina tvoří významnou dominantu města Ústí nad Labem. Tento hrad vznikl na počátku 14. století k ostraze obchodních cest a Labského údolí.V hradním komplexu je umístěna expozice mapující historii hradu. Z terasy je překrásný výhled na město a do labského údolí. Z technického hlediska jsou zajímavá i Masarykova zdymadla s plavební komorou a elektrárnou postavená v letech 1923 – 1936.

 Stadice

Na Královských polích ve Stadicích , kde podle starobylé legendy naposledy oral zakladatel české královské dynastie Přemysl, než jej poslové bájné kněžny odvedli na Vyšehrad, najdete pomník od J. Maxe z roku 1841.  Kovové reliéfy pomníku Přemysla Oráče zobrazují příchod poslů a uvítání Přemysla v Praze.

 

Cena  145Kč/os.                    Odjezd 8:00                      Návrat 15:00