Národní muzeum a Staré Město

 

Národní muzeum

Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 a dnes je největším muzeem v České republice. Rozlehlý novorenesanční palác  muzea tvoří dominantu Václavského náměstí. Muzeum vlastní bohatý sbírkový fond, z něhož je v budově vystavena pouze část. Návštěvník zde nalezne expozice, jež jsou hmotným dokladem o živé i neživé přírodě, člověku a jeho vlivu na okolní svět, expozici mineralogickou, antropologickou, zoologickou, osteologickou a paleontologickou.

Staré Město

Cílem procházky Starým Městem je seznámit žáky a studenty s nezajímavějšími kulturněhistorickými památkami této části Prahy. Uvidíte například: Husův pomník, Staroměstskou radnici s orlojem, Betlémskou kapli, Staroměstskou mosteckou věž, Karlův most, Národní divadlo atd.   

 

Cena  200Kč/os.      Odjezd 8:00             Návrat 17:00