Š K O L A    N A    C E S T Á CH

 

katalog poznávacích a vzdělávacích projektů pro základní a střední školy

JARO  2003

 

  

Katalog volně ke stažení formát WORD 97 Katalog volně ke stažení formát WINZIP

Vážení pedagogové,

společně s vámi vstupujeme  do další jarní sezóny, která je v pořadí již čtvrtá  a nás těší, že váš zájem o nabízené služby je stále větší a větší. Chtěli bychom vám proto upřímně poděkovat a vyslovit přání aby se naše spolupráce na poli mimoškolního vzdělávání dále úspěšně rozvíjela a aby společné cesty    za poznáním přinesly spoustu radosti vám i vašim žákům.

Tak jako každý rok, tak i letos, nabízíme v katalogu na jedné straně  projekty, které lze zařadit do kategorie osvědčených a žádaných stálic a na straně druhé projekty nové, nebo podle vašich připomínek upravené. Cílem veškerého našeho snažení, je snaha nabídnout vám co nejpestřejší a nejširší nabídku programů, která by uspokojila jak žáky na prvním a druhém stupni základních škol, tak   i studenty gymnázií. Věřím, že letošní katalog upoutá svoji skladbou i ty nejnáročnější cestovatele.    

Kromě standardního přehledu vzdělávacích projektů a poznávacích výletů, budete mít možnost seznámit se s připravenými publikacemi, kterými bychom rádi rozšířili spektrum našich služeb.

Vše také naleznete na internetových stránkách:  amos.webzdarma.cz

  Přeji vám ve zbývajících týdnech tohoto školního roku dostatek sil a těším se    na opětovné shledání s mnohými z vás.

  Milan Růžička