Křížem krážem Lounským krajem

Louny

Malebné město na řece Ohři, založené při obchodní stezce do Saska Přemyslem Otakarem II. Samotné město nabízí celou řadu zajímavostí, z nichž nejzajímavější bude asi prohlídka zdejšího muzea umístěného v pozdně gotickém domě Sokolů z Mor a výstup na věž chrámu sv. Mikuláše.

Skanzen lidové architektury Třebíz

V jádru obce položené nedaleko od Slaného se dochoval ucelený soubor lidové architektury, který je využit jako skanzen a národopisné muzeum. Třebíz je také rodištěm autora historických románů Václava Beneše Třebízského.

Peruc

V Peruci se vypravíte po stopách dávných hrdinů naší historie. Prastarý dub pod obcí patří mazi nejznámější stromy v Čechách. Podle pověsti se tu setkali kníže Oldřich a selská dívka Božena, pozdější česká kněžna. Oldřichův dub je státem chráněná památka. Je asi 30 metrů vysoký s obvodem kmene 950 cm. Nedaleko od zámku pak můžete navštívit Boženinu studánku, krytou novogotickým pavilonem s dřevěnou vyřezávanou střechou.

Kamenná slunce

Pozoruhodná přírodní památka je k vidění u bývalého lomu poblíž obce Hnojnice na Lounsku. Unikátní kulovité útvary vznikly v čedičovém tufu při plynné erupci bez výlevu lávy. Nerovnoměrným chladnutím jílových vyvřelin a okolního tufu se vytvořily kruhové obrazce s jádrem a růžicemi prasklin, připomínající sluneční paprsky.

 

Cena  180Kč         Odjezd 8:00                Návrat 16:00