Krajem západočeských lázní

 

Hrad a město Loket

Hradní areál vypínajícím se vysoko nad řekou Ohří je spolu s podhradním městečkem jednou z našich nejpůvabnějších památkových rezervací. Při asi hodinové prohlídce hradního areálu si prohlédnete zbytky románské rotundy, vězeňské kobky rozmístěné ve spleti chodeb, potkáte opravdového draka           a spoustu strašidel.

Karlovy Vary

Největší a nejvýznamnější české lázně leží na soutoku řeky Ohře a říčky Teplé. Za svůj věhlas vděčí dvanácti pramenům s vodou o teplotě od 42 do 72 stupňů Celsia, z nichž nejsilnější – Vřídlo – tryská do výše 10 – 15 metrů z hloubky asi tří kolimetrů. V průběhu tříhodinové procházky centrem města navštívíte všechny známé kolonády ( Mlýnskou, Sadovou, Tržní, Vřídelní a Zámeckou), Vřídlo s mohutným vývěrem termální vody, uslyšíte řadu zajímavostí o historii a současnosti města. Na závěr je zařazena jízda pozemní lanovkou na rozhlednu Diana, odkud se pěšky, přes Jelení skok, vrátíte do centra.

  Cena 220Kč/os.        Odjezd 7:30       Návrat 17:00