Na Konopiště za Ferdinandem

Zámek Konopiště

Za dobu svoji existence prošel původně středověký hrad mnoha stavebními úpravami. Na počátku 18. století byl přebudován v pohodlný zámek a v roce 1887 jej koupil arcivévoda František Ferdinand d´Este, následník rakouského trůnu, který nechal objekt upravit v honosné a reprezentativní sídlo.

Sály a salonky jsou zařízeny původním stylovým nábytkem a velice hodnotnými uměleckými sbírkami, převážně italského původu. Zámecké chodby a schodiště jsou vyzdobeny loveckými trofejemi z celého světa. K nejpozoruhodnějším částem zámeckého depozitáře patří sbírka zbraní ze 16. – 18. století.

U zámku byly založeny rozsáhlé anglické parky a růžová zahrada doplněná plastikami z Itálie.

Poznámka:  program lze dolplnit prohlídkou některé z pamětihodností ležící na území hl. m. Prahy.  

   Cena 260Kč            Odjezd 7:00              Návrat 17:00

  

  

Zámek Konopiště