Prezentovány jsou pouze ukázky z knih

             

             

          TEPLICE-turistický průvodce

/ Průvodce po historii,architektuře a zajímavostech našeho města/ 

                     

 

         IKONOGRAFIE

/nauka o vnějších projevech křesťanské kultury/

 

Vánoce pohanské i křesťanské

/Srozumitelný výklad symbolů, zvyklostí a časového rozložení vánočních svátků