Kutná Hora

Kutná Hora

Město, které se díky chrámu sv. Barbory dostalo do seznamu chráněných památek UNESCO. Městská památková reservace, ležící v příjemné krajině nad říčkou Vrchlicí, představuje jedinečný soubor středověké a barokní architektury, s více než třemi stovkami chráněných objektů.

 

Kostnice

Kosterní ostatky všech obětí moru a husitských válek, které nemohl pojmout hřbitov, byly použity k výzdobě kostela. Počínaje oltářem a konče lustrem je vše vyzdobeno stovkami lidských lebek a kostí. Smyslem tohoto počinu není však primitivní atrakce, ale odraz barokního kultu smrti – připomnění pomíjivosti života a nicotnosti lidské schránky.

   

Chrám sv. Barbory

Jeden z nejkrásnějších gotických chrámů střední Evropy, jehož základy byly položeny kolem roku 1380.

 

Vlašský dvůr

Bývalé sídlo krále a mincovnu tvoří komplex staveb z přelomu 13. a 14. století. Dnes si můžete prohlédnout tzv. šmitny na jižní a západní straně nádvoří, arkádový ochoz, kapli sv. Václava a Vladislava s arkýřovým presbytářem            a hvězdicovou klenbou, zasedací síň s kazetovým stropem atd.

 

Poznámka: součástí projektu je procházka po historickém jádře města spojená s prohlídkou exteriérů dalších zajímavých staveb jako např. Kamenné kašny, Jezuitské koleje, Hrádku, chrámu sv. Jakuba, Kamenného domu a celé řady  dalších.    

                                       Cena  280 Kč/os.                     Odjezd  7:00                  Návrat  18:00