Zajímavosti Českolipska

Skalní hrad Sloup

Devadesát metrů dlouhá náhorní plošina skalního bloku byla pro svou nedobytnost osídlena už v pravěku. Důležitou roli při osídlování tohoto kuriózního místa hrála i poloha při prastaré solné cestě. Hrad na tomto místě byl založen někdy na přelomu 13. a 14. století. Přirozená nepřístupnost celého objektu byla navíc doplněna systémem rybníků, které bylo možno překonat pouze po padacím dřevěném mostě. Jediný vstup do hradu vedl dvěma branami a pak po strmém schodišti úzkou skalní průrvou. Původní hradní budovy se vůbec nedochovaly, zato je však možné spatřit celou řadu chodeb a místností vytesaných přímo do skály. Zajímavostí vztahující se k období středověkého hradu patří hladomorna s původními rytinami vězňů.

Nový Bor

Malé městečko a populární letovisko  s proslulý sklářským průmyslem, se nachází asi 10 kilometrů severně od České Lípy. Obec byla založena kolem roku 1700, výrobou skla rychle rostla a za necelých šedesát let byla povýšena na město. Sklářské muzeum se nachází v centru města a naleznete v něm řadu zajímavostí z výroby a zpracování skla tradičním hutním způsobem. Je možné zde zakoupit kopie historického skla a odborné publikace.

Prácheň – Panská skála

Přímo pohádková chráněná přírodní lokalita na východním okraji Kamenického Šenova vábí dlouhá léta odbornou i laickou veřejnost. Pozoruhodná ukázka sloupcovité odlučnosti čediče byla odkryta těžbou. Přírodní památka je chráněna již od roku 1895 jako nejstarší př. rezervace v Čechách. Pravidelné vertikální sloupce jsou dlouhé asi 12 metrů a v průměru dosahují 20-40 cm. Po vytěžení horniny se v důlní jámě vytvořilo nevelké jezírko, které dotváří romantický vzhled celého místa. Jednotlivé sloupce vulkanického suku připomínají při pohledu z větší vzdálenosti píšťaly varhan a do pohádku tu opravdu není daleko, scenérie Panské skály se stala kulisou jedné scéně pohádky – Pyšná princezna.

Cena 200Kč/os.        Odjezd 8:00       Návrat 16:00