Za bahenními sopkami

 

Přírodní rezervace SOOS

Zvláštní, až neskutečná krajina, která jakoby ani nepatřila na povrch naší planety. Jevy, které tu můžete pozorovat jsou pozůstatkem pozdní vulkanické činnosti a nemají nikde jinde u nás obdoby.K největším zvláštnostem rezervace patří: mofety – výdechy suchého oxidu uhličitého, výkvěty minerálních solí na křemelinovém štítu, slanomilné rostlinstvo, vývěry minerálních pramenů atd. V rezervaci je též umístěna chovná stanice raněných dravců a nově otevřený pavilon s maketami prehistorických zvířat.

 

Komorní hůrka

Nejmladší sopka na našem území, která byla aktivní ještě v dobách prvního osídlování kraje, poskytuje jedinečné prostředí pro hledání sopečných pum a sopečné lávy

 

Cheb

Pradávné centrum nejzápadnější části Čech a město jedinečné architektury s celou řadou unikátních památek. Navštívíte náměstí krále Jiřího z Poděbrad, kde kromě Špalíčku uvidíte Pachelbelův dům, ve kterém byl v roce 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna, dále kostel sv. Mikuláše, jeden z největších církevních chrámů u nás, u kašny chebských cechů se dozvíte něco o podílu cechů na řemeslném  i společenském rozvoji města, projdete barokním rondelovým schodištěm a v samotném závěru navštívíte chebský hrad, jednu z nejvýznamnějších památek v Čechách.

 

Cena : 250 Kč                     Odjezd : 7:00                     Návrat : 17:00